Goleniów - informacje


36.139
mieszkańców Goleniowa
17.723
mężczyzn
18.416
kobiet

5.833
w wieku przedprodukcyjnym

22.706
w wieku produkcyjnym

7.600
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

159
zawarto małżeństw

333
urodzeń

404
zgonów

-71
przyrost naturalny
miasto Goleniów
dochody

230.158.688
wydatki

229.268.400
struktura wydatków Goleniowa

16.224
0,007%
Leśnictwo

619.688
0,270%
Rolnictwo i łowiectwo

33.182.244
14,473%
Transport i łączność

12.239.561
5,339%
Administracja publiczna

241.411
0,105%
Turystyka

3.436.758
1,499%
Gospodarka mieszkaniowa

625.612
0,273%
Działalność usługowa

221.140
0,096%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.242.519
0,978%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.204.405
0,525%
Obsługa długu publicznego

9.649
0,004%
Różne rozliczenia

68.131.616
29,717%
Oświata i wychowanie

1.045.886
0,456%
Ochrona zdrowia

8.907.877
3,885%
Pomoc społeczna

1.819.990
0,794%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.451.186
1,505%
Edukacyjna opieka wychowawcza

19.414.810
8,468%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.999.137
5,234%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.272.497
1,864%
Kultura fizyczna i sport

56.186.188
24,507%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-20 17:01
REKLAMA
pogoda Goleniów
13.1°C
wschód słońca: 05:58
zachód słońca: 18:16
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Goleniowie